Khoa thông báo thời gian phỏng vấn “Học Bổng Tương Lai” năm học 2013-2014 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 21/10/2013.

- Địa điểm: Phòng số 2 Khu Thực nghiệm Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.

 

 

Số lần xem trang: 12368
Nhập ngày: 15-10-2013
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013