THÔNG BÁO

 

 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/ (vào mục Học bổng – Quỹ đồng hành). Hoặc xem tại các đường link chi tiết.

 
 
 

 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các học bổng đang được triển khai. Vui lòng xem nội dung chi tiết tại: 

Số lần xem trang: 12359
Nhập ngày: 12-09-2013
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013