ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

STT

HỌ

TÊN

Chức danh/Học hàm/Học vị

Đơn vị

E-MAIL

HÌNH ẢNH

1

Nguyễn Văn Tuấn

Anh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvtanh@hcmuaf.edu.vn

2

Nguyễn Huy

Bích

Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, PGS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nhbich@hcmuaf.edu.vn

3

Nguyễn Văn Công

Chính

Trưởng Phòng, P. Trưởng bộ môn, Thạc sỹ, GVC

Khoa Cơ khí - Công nghệ

chinhck@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Hải

Đăng

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangnh@hcmuaf.edu.vn

6

Lê Văn

Điện

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lvdien@hcmuaf.edu.vn

7

Nguyễn Thị Hồng

Điệp

Thư ký, Trung cấp

Văn phòng khoa

hongdiep@hcmuaf.edu.vn

8

Trần Văn

Đông

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

9

Kiều Văn

Đức

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

duc.kieuvan@hcmuaf.edu.vn

10

Lê Anh

Đức

Trưởng Phòng SĐH, PGS.TS

Phòng Sau đại học

anhduc@hcmuaf.edu.vn

11

Nguyễn Huỳnh Trường

Gia

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

truonggiauaf@yahoo.com.vn

12

Lê Quang

Giảng

 Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lequanggiang@yahoo.com

13

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenkieuhanh@yahoo.com

14

Bùi Công

Hanh

 

Khoa Cơ khí - Công nghệ

 

 

15

Nguyễn Thanh

Hào

Tiến sĩ, Phó bộ môn

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nt.hao@hcmuaf.edu.vn

16

Nguyễn

Hay

GS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenhay@hcm.fpt.vn

17

Lê Quang

Hiền

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lqhien@hcmuaf.edu.vn

18

Phan Minh

Hiếu

Thạc sỹ, Tổ trưởng

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phanminhhieu@hcmuaf.edu.vn

19

Nguyễn Hữu

Hòa

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

huuhoa84@gmail.com

 

20

Trần Văn

Hoàng

 

Khoa Cơ khí – Công nghệ

 

21

Bùi Ngọc

Hùng

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng bộ môn, Tiến sĩ

Hội đồng trường

buingochung@hcmuaf.edu.vn

22

Nguyễn Văn

Hùng

PGS.TS

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyenvanhung@hcmuaf.edu.vn

23

Nguyễn Đức

Khuyến

P. Trưởng khoa, Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

khuyenguyen@hcmuaf.edu.vn

24

Nguyễn Đăng

Khoa

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

dangkhoa4488@gmail.com

25

Nguyễn Văn

Kiệp

Cử nhân, kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvkiep@gmail.com

26

Phạm Duy

Lam

Thạc sỹ

Khoa cơ khí – công nghệ

duylam080480@yahoo.com

27

Nguyễn Văn

Lành

 Thạc sỹ, GVC

Khoa cơ khí – công nghệ

nvlanh@hcmuaf.edu.vn

28

Cao Đức

Lợi

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

cdloi@hcmuaf.edu.vn

29

Trần Thị Kim

Ngà

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

kimnga2510@yahoo.com

30

Nguyễn Thanh

Nghị

Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

31

Nguyễn Trịnh

Nguyên

Nghiên cứu sinh

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyentrinhnguyen@hcmuaf.edu.vn

32

Nguyễn Thanh

Phong

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phongthanh100@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

34

Nguyễn Tấn

Phúc

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phucnt@hcmuaf.edu.vn

35

Lê Đình

Quang

Trợ lý giáo vụ, Cử nhân

Văn phòng khoa

quang2khanh@yahoo.com

36

Nguyễn Nam

Quyền

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nguyennamquyen@hcmuaf.edu.vn

 

37

Lê Khõe

Quí

Kỹ sư

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lkqui@hcmuaf.edu.vn

38

Nguyễn Võ Ngọc

Thạch

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

nvnthach@hcmuaf.edu.vn

39

Trương Công

Tiễn

Trưởng bộ môn, Tiến sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tien.truongcong@hcmuaf.edu.vn

40

Phạm Thị

Thanh

 

Văn phòng khoa

 

41

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

phuongthao@hcmuaf.edu.vn

42

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Tiến sĩ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

hoaithunl@gmail.com

43

Vương Thành

Tiên

Trưởng bộ môn, Tiến sĩ, GVC

Khoa Cơ khí - Công nghệ

vttuaf@yahoo.com

44

Lê Quang

Trí

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

lequangtri@hcmuaf.edu.vn

45

Nguyễn Hải

Triều

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

trieu.nguyenhai@hcmuaf.edu.vn

46

Trương Quang

Trường

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tqtruong@hcmuaf.edu.vn

47

Lê Văn

Tuấn

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

levantuandhnl@gmail.com

48

Trần Văn

Tuấn

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

tvtuan2509@yahoo.com

49

Đào Duy

Vinh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ

duyvinhuaf@yahoo.com

50

Lê Quang

Vinh

Thạc sỹ

Khoa Cơ khí - Công nghệ


lqvinh@hcmuaf.edu.vn

lqvinhnlu@yahoo.com

 

 

Số lần xem trang: 1565