Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam
Hội nghị KHCN về Cơ khí lần thứ III
 
DANH SÁCH PHÂN BỐ VIẾT BÀI HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ III
(Trích biên bản rút gọn ngày 14/08/2012)
 

STT
ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG BÀI VIẾT
GHI CHÚ
1
ĐH Bách Khoa Hà Nội
20
 
2
ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
10
 
3
ĐH Hải Phòng
10
 
4
ĐH Đà Nẵng
20
 
5
Viện Cơ điện Nộng nghiệp và Công nghệ STH
5
 
6
Viện Nghiên cứu Cơ khí
10
 
7
ĐH Công nghiệp Hà Nội
10
 
8
ĐH Cần Thơ
10
 
9
ĐH Nông nghiệp Hà Nội
5
 
10
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
10
 
11
Học viện Kỹ thuật Quân sự
10
 
12
ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
10
 
13
ĐH SPKT Tp. Hồ Chí Minh
10
 
14
ĐH KT-Kỹ thuật Hà Nội
5
 
15
ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
10
 
16
ĐH Huế
10
 

 
 

Số lần xem trang: 12378
Nhập ngày: 08-10-2012
Điều chỉnh lần cuối: