Thực hiện kế hoạch và chủ trương về khoa học công nghệ, Tổng hội Cơ khí Việt Nam quyết định tổ chức hội nghị toàn quốc về cơ khí lần thứ III vào tháng 3/2013.
- Địa điểm: Trường ĐHCN Hà Nội, Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - TP. Hà Nội
- Đơn vị chủ trì: Tổng hội Cơ khí Việt Nam
Các phân ban:
- Cơ khí Chế tạo máy
- Cơ khí Động lực
- Cơ khí Nông - Lâm nghiệp, Xây dựng, Giao thông…
- Tự động hóa - Robot
- Cơ - Điện tử - Y - Sinh
- Kỹ thuật vật liệu Cơ khí
- Quản lý chiến lược, Năng suất, Chất lượng và đảm bảo nguồn nhân lực.
(Nội dung bao gồm các mảng về: Thiết kế, Công nghệ, Vật liệu, Chiến lược KHCN, đào tạo nguồn nhân lực,…)
Dưới đây là chi tiết các thông báo về Hội nghị:
 

Số lần xem trang: 12371
Nhập ngày: 04-10-2012
Điều chỉnh lần cuối: