CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành theo quyết định số:       /QĐ_ĐHNL_ĐT ngày    tháng    năm     của Hiệu Trưởng)

 A. Các ngành đào tạo đại học:

     I. Cho Khóa 2020 về sau.

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

    + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

    Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chất lượng cao)

3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

5. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kĩ thuật ôtô

7. Công nghệ kĩ thuật năng lượng tái tạo

      II. Cho Khóa 2018 - 2019.

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

    Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

    Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chất lượng cao)

3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

5. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kĩ thuật ôtô

        III. Cho Khóa 2014 -2017. (Link)

        IV. Cho Khóa 2013 trở về trước.

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

    Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

    Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

3. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

4. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

5. Công nghệ kĩ thuật ôtô

B. Các ngành đào tạo Sau đại học:

          1. Ngành Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)

C. Các ngành đào tạo Nghiên cứu sinh:

        1. Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và nông thôn (62 52 14 01)

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 13475
Nhập ngày: 07-11-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2020