GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ HÀN
 
Nội dung
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG
Chương 2: HÀN HỒ QUANG TAY
Chương 3: HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG
Chương 4: HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ
Chương 5: HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
Chương 6: HÀN GANG, ĐỒNG, NHÔM
Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐẶC BIỆT
 
Dowload tại đây:

Số lần xem trang: 12332
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: