HỘI THẢO QUỐC TẾ

 
Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học
Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE)
11-12/12/2007
Tại Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
LỜI NGỎ
Chúng tôi xin trân trọng thông báo Hội thảo quốc tế về Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (Agricultural and Bio-systems Engineering-IWABE) sẽ được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP.HCM vào ngày 11&12/12/2007. Hội thảo này do ĐH Nông Lâm (Việt Nam), ĐH Mie (Nhật Bản), ĐH Kyushu và ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức, dưới sự tài trợ chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 
Chúng tôi rất hân hạnh mời qúy vị tham dự IWABE và trình bày những kết qủa nghiên cứu gần đây của mình. IWABE là dịp rất thuận cho việc trao đổi các ý tưởng và thông tin về phát triển kỹ thuật và nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thông sinh học và nông nghiệp. Chúng tôi hy vọng IWABE sẽ mang đến cho qúi vị cơ hội trao đổi thông tin thành công và sau đó là chuyến du khảo thú vị ở TP.HCM và các vùng lân cận.
 
Chúng tôi hân hạnh đón tiếp các quý vị tại ĐH Nông Lâm TP.HCM.
 
CHỦ TỊCH BAN TỔ CHỨC:
TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM
PGS.TS Bùi Cách Tuyến, ĐH Nông lâm TP.HCM
 
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
GS.TSKH. Hoàng Ngọc H à - Bộ Giáo Dục v à Đào Tạo.
PGS.TS Bùi Cách Tuyến, ĐH Nông lâm TP.HCM.
TS. Phan Hiếu Hiền , ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. JC Ho,Đại Học Quốc Gia Singapore
TS. Hai Sakurai, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Jica Tsukuaba , Japan
PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch.
GS.TSKH . Pham Văn Lang, Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Việt Nam.
GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan, Korea
GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian , Taiwan
Th.S. Nguyễn Duy Đức, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch.
BAN TỔ CHỨC
Trưởng Ban: TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM
Phó Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông lâm TP.HCM
Thư Ký:TS. Phan Phước Hiền,  ĐH Nông lâm TP.HCM
Người Liên Lạc: Th.S.Đặng Hữu Dũng , ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. Phan Hiếu Hiền , ĐH Nông lâm TP.HCM
PGS.TS.Bùi Văn Miên , ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. Phan Thị Giác Tâm, ĐH Nông lâm TP.HCM
TS.Nguyễn Văn Ngãi, ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông lâm TP.HCM
Th.S Lê Văn Bạn, ĐH Nông lâm TP.HCM
Th.S Đặng Phi Vân Hài, ĐH Nông lâm TP.HCM
Th.S Nguyễn Lê Tường , ĐH Nông lâm TP.HCM
BAN CHƯƠNG TRÌNH
PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. Phan Hiếu Hiền , ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. JC Ho,Đại Học Quốc Gia Singapore
TS. Hai Sakurai, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Jica Tsukuaba, Japan.
GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan , Korea
GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian , Taiwan
TS. Phan Thị Giác Tâm, ĐH Nông lâm TP.HCM
TS.Nguyễn Văn Ngãi, ĐH Nông lâm TP.HCM
TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông lâm TP.HCM.
Th.S.Lê Văn Bạn, ĐH Nông lâm TP.HCM
 
TRÌNH TỰ GỬI BÀI BÁO
 
Những thành viên dự định trình bày báo cáo trong hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt đến Ban tổ chức trước ngày 15/6/2007. Bản tóm tắt không quá 500 từ, gồm tên bài báo, tên tác giả, mục đích và kết quả nghiên cứu. Ban tổ chức sẽ thông báo tác giả của bài báo được chọn trình bày trong hội thảo trước ngày 15/7/2007 để tác gỉagửi bài báo toàn văn cho Ban Tổ chức  trước ngày 15/10/2007. “Format” bản thảo sẽ được gứi đến tác giả có bài được chọn.
 
Nội dung của bài báo theo các chủ đề sau:
1.      Máy nông nghiệp
2.      Công nghệ sau thu hoạch
3.      Năng lượng sinh học và năng lượng không truyền thống.
4.      Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp và Nông nghiệp chính xác
5.      Cơ điện tử sinh học và nguời máy trong Nông nghiệp
6.      Những vấn đề liên quan khác…(Chính Sách, Quản Lý…)
 
NGÔN NGỮ
Ngôn ngữ chính thức của IWABE là tiếng Anh
 
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
 
Ngày
11/12/2007 (Thứ Ba)
12/12/2007 (Thứ Tư)
Sáng
- Khai mạc
- Báo cáo khoa học và thảo luận .
- Thăm Cơ Sở Cơ Khí Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch (Tỉnh Tây Ninh)
-Thăm địa đạo Củ Chi.
 
Chiều
- Các báo cáo khoa họcvà thảo luận (tiếp tục).
- Kết Luận và Bế mạc
Tối
- Tiệc chào mừng
Tiệc chia tay
 
 
 
 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Những thành viên tham dự và người đi cùng phải đăng ký cho Ban tổ chức IWABE trước ngày 31/10/2007 qua e-mail hoặc fax. Sau đó, nộp phí du khảo trong ngày 07/12/2007 là 200.000đ / người (nếu đăng ký đi).
 
Sau khi đăng kí, người liên lạc sẽ gửi thông báo xác nhận cho người đăng ký qua mail. Nếu sau 2 tuần đăng kí mà chưa nhận thông báo xác nhận, vui lòng liên hệ lại với Thư Ký hội thảo.
Người tham dự điền các thông tin cần thiết theo mẫu đính kèm thông báo này hoặc trên trang web: http://www.iwabe.hcmuaf.edu.vn, và gửi đến cho người liên lạc theo địa chỉ sau:
 
Th.S Đặng Hữu Dũng
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP.Hồ Chí Minh.
Phone/Fax: (84-8) 7240020 hoặc (84-8)-7240020
(có thể gửi thư trực tiếp hoặc bằng email)
 
HỦY ĐĂNG KÍ
Nếu muốn hủy việc đăng kí, quý vị vui lòng viết thư cho thư kí hoặc người liên lạc.
 
LIÊN HỆ
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với:
 
Người liên lạc: Thạc Sĩ.Đặng Hữu Dũng.
ĐH Nông lâm TP.HCM
Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , TP.Hồ Chí Minh
Phone/Fax: (84-8) 7240020 hoặc (84-8) 7240020
 
 


ĐĂNG KÝ
Hội thảo Quốc tế
Cơ Khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống sinh học
(IWABE)
Ngày 11&12/12/2007
ĐH Nông Lâm-TP.HCM, Việt Nam
 
Người tham dự
            Họ và tên:
            Học vị:                                      Học Hàm                          
            Chuyên ngành:                             Chức vụ
            Cơ quan :                                  Địa chỉ :      
Điện thoại văn phòng                             Điện thoại Di động
            Địa chỉ mail:
□ Sẽ trình bày báo cáo (□ trình bày Oral □ trình bày bằng Poster)
□ Tham dự hội thảo nhưng không có báo cáo
 
Du khảo vào ngày 12/12/2007
□ Có tham gia.
□ Không tham gia.
 
Hội thảo tổ chức phục vụ ăn trưa và giải khác giữa buổi, cũng như sẽ cung cấp cho người tham dự một đĩa CD và 1 tuyển tập các công trình của Hội thảo cùng với các tài liệu liên quan khác.
 

Số lần xem trang: 12246
Nhập ngày: 02-12-2009
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2012