Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 135
Toàn hệ thống: 1628
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 (click HERE for Download)

No

Evidence code

Exhibition title

1

9a.

Program Learning Outcome

2

9b.

Brief description of courses content

3

9c.

Program specification 2018

4

9d.

Samples of course specification

5

9e.

Vision-mission-core values of FET

6

9f.

Samples of examination papers

7

9g.

Sample of marking guides

8

9i.

Sample of rubric

9

9j.

Sample of academic and support staff appraisal forms

10

9k.

Sample of student evaluation

11

9l.

Brief of survey

12

9m.

Executive developing of manpower plan

13

9n.

Executive manpower plan

 

Số lần xem trang: 12061
Điều chỉnh lần cuối: 03-12-2019

Danh mục minh chứng

Danh mục minh chứng (30-10-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám chín ba hai

Xem trả lời của bạn !