Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 106
Toàn hệ thống: 1886
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Nội dung quyển báo cáo tự đánh giá gồm các nội dung sau:  

(click HERE for full version)

 

PART I. INTRODUCTION

PART II. AUN-QA CRITERIA AT PROGRAMME LEVEL

2.1. Criterion 1 - Expected Learning Outcomes

2.2. Criterion 2 - Programme Specification

2.3. Criterion 3 - Programme Structure and Content

2.4. Criterion 4 - Teaching and Learning Approach

2.5. Criterion 5 - Student Assessment

2.6. Criterion 6 - Academic Staff Quality

2.7. Criterion 7 - Support Staff Quality

2.8. Criterion 8 - Student Quality and Support

2.9. Criterion 9 - Facilities and Infrastructure

2.10. Criterion 10 - Quality Enhancement

2.11. Criterion 11 - Output

PART 3. STRENGTHS AND WEAKNESSES ANALYSIS

PART 4: APPENDICES

Số lần xem trang: 12451
Điều chỉnh lần cuối: 30-10-2019

Báo cáo tự đánh giá AUN-QA của Khoa Cơ khí - Công nghệ

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín ba không

Xem trả lời của bạn !