Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 166
Toàn hệ thống: 2464
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Sinh viên xem điểm thi trong các File đính kèm bên dưới.

(Đang cập nhật)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014-2015

File 1

File 2

File 3

File 4

File 5

File 6

File 7

File 8

(Đang cập nhật - 11/3/2015)

Số lần xem trang: 12127
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2015

ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021 (02-11-2021)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (02-02-2021)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 (18-09-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 (14-01-2020)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 (01-10-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 (09-07-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 (21-02-2019)

ĐIỂM THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2017-2018 (14-12-2018)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI HK II NĂM HỌC 2017-2018 (26-09-2018)

ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 (11-08-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bốn ba năm

Xem trả lời của bạn !