Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 133
Toàn hệ thống: 1621
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2011
 
THÔNG BÁO THỨ 2
V/v chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Khoa NK 2012-2015
 
               Theo thông báo thứ 1, các chi đoàn phải hoàn thành các thủ tục Đại hội và Báo cáo số liệu về Đoàn Khoa chậm nhất hết tháng 10/2011. Nhưng đến hôm nay mới có 04 chi đoàn báo cáo (DH09TD, DH10CC, DH10CK và DH10NL), đề nghị các chi đoàn còn lại nhanh chóng gởi báo cáo về. Chậm nhất là ngày 6/11/2011.
 Lập các báo cáo số liệu, báo cáo tổ chức – nhân sự, danh sách đoàn viên tham dự Đại hội ĐK (theo mẫu), gởi về địa chỉ mail: tqtruong@hcmuaf.edu.vn 
TM. BTV ĐOÀN KHOA
Bí thư
                                                                 Trương Quang Trường

Số lần xem trang: 12051
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba một ba tám

Xem trả lời của bạn !