ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
TP.HCM, ngày 14  tháng 10 năm 2011
 
THÔNG BÁO THỨ 1
V/v chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Khoa NK 2012-2015
 
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn Khoa NK 2012-2015. BCH Đoàn Khoa Cơ khí – Công nghệ thông báo đến toàn thể các chi đoàn trực thuộc thực hiện nhanh chóng một số công việc sau:
1.     Các chi đoàn chưa tổ chức đại hội, chậm nhất là hết tháng 10/2011 phải tổ chức xong đại hội chi đoàn (không kể các chi đoàn K2011).
2.     Lập các báo cáo số liệu, báo cáo tổ chức – nhân sự, danh sách đoàn viên tham dự Đại hội ĐK (theo mẫu), gởi về địa chỉ mail: tqtruong@hcmuaf.edu.vn. Hạn cuối ngày 29/10/2011.
3.     Các chi đoàn chưa hoàn thành công tác đóng đoàn phí và công trình thanh niên (Mau bao cao so lieu.xls/Thu chi DP), nhanh chóng hoàn thành trong tháng 10.
Trân trọng thông báo./.
 
TM. BTV ĐOÀN KHOA
Bí thư
                                                                         Trương Quang Trường
 
 

Số lần xem trang: 12104
Nhập ngày: 15-10-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp