Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 193
Toàn hệ thống: 2363
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

HỘI THẢO QUỐC TẾ

Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học năm 2011
INTERNATIONAL WORKSHOP ON
Agricultural and Bio-systems Engineering (IWABE) - 2011
Tại Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
LỜI NGỎ
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo Hội thảo quốc tế về Cơ Khí Nông Nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (International Workshop on Agricultural and Bio-systems Engineering-IWABE) năm 2011 sẽ được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP.HCM vào ngày 02 &03/12/2011. Hội thảo này do Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Hội Cơ khí Nông Nghiệp Việt Nam, Phân Hội Kyushu của Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Nhật Bản, ĐH Mie (Nhật Bản), và ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức, dưới sự tài trợ chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 
Chúng tôi rất hân hạnh mời quý vị tham dự IWABE và trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây của mình. IWABE là điểm hẹn cho việc trao đổi các ý tưởng và thông tin về phát triển kỹ thuật và nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thông sinh học và nông nghiệp. Chúng tôi hy vọng IWABE sẽ mang đến cho các bạn cơ hội trao đổi thông tin thành công và sau đó là chuyến tham quan thú vị ở TP.HCM.
 
Chúng tôi hân hạnh đón tiếp các quý vị tại Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
 
 
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
-         Tạ Đức Thịnh, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
-         TS Trịnh Trường Giang, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. Phan Hiếu Hiền, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. JC Ho, Đại Học Quốc Gia Singapore
-         TS. Hai Sakurai, Chuyên Gia JICA, AMC, MoA, Chính Phủ Hoàng Gia Bhutan
-         GS.TS. Toshitaka Uchino, Đại Học Kyushu, Japan.
-         GS.TS. Nobutaka Ito, Đại Học Mie, Japan
-         PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
-         GS.TSKH. Pham Văn Lang, Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Việt Nam
-         GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan, Korea
-         GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian, Taiwan
 
BAN TỔ CHỨC
-         Trưởng Ban: TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS Nguyễn Lê Hưng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         PGS.TS Trần Thị Thanh, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         PGS.TS. Bùi Văn Miên, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
-         PGS.TS Nguyễn Năng Nhượng, Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
-         PGS.TS Lương Văn Vượt, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
-         ThS. Đặng Hữu Dũng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. Lê Anh Đức, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. Nguyễn Phú Hòa, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         ThS. Nguyễn Lê Tường, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         ThS. Nguyễn Thi Kiều Hạnh, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         ThS. Trần Thị Kim Ngà, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         ThS. Trương Quang Trường, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         Ông Nguyễn Hải Đăng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         Người Liên Lạc: TS Bùi Ngọc Hùng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
 
 
BAN CHƯƠNG TRÌNH
-         PGS.TS. Nguyễn Hay, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         PGS.TS. Trần Thị Thanh, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. Phan Hiếu Hiền, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         TS. JC Ho, Đại Học Quốc Gia Singapore
-         TS. Hai Sakurai, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Jica Tsukuaba, Japan.
-         GS. Heon Hwang, Đại Học Sungkyunkwan, Korea
-         GS. Shia-Chung Chen, Đại Học Chung Yuan Chritian, Taiwan
-         TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
-         ThS. Đặng Hữu Dũng, ĐH Nông LÂM TP.HCM
-         TS. Bùi Ngọc Hùng, ĐH Nông Lâm TP.HCM
 
 
TRÌNH TỰ GỬI BÀI BÁO
Những thành viên dự định trình bày báo cáo trong hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt đến Ban tổ chức trước ngày 15/6/2011. Bản tóm tắt không quá 500 từ, gồm tên bài báo, tên tác giả, mục đích và kết quả nghiên cứu. Ban tổ chức sẽ thông báo tác giả của bài báo được chọn trình bày trong hội thảo trước ngày 15/7/2011 và phải gửi bài báo toàn văn cho Ban tổ chức trước ngày 15/10/2011. “Format” bản thảo sẽ được gứi đến tác giả có bài được chọn.
 
Nội dung của bài báo theo các chủ đề sau:
1.     Máy nông nghiệp
2.     Công nghệ sau thu hoạch
3.     Năng lượng sinh học và năng lượng không truyền thống.
4.     Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp và Nông nghiệp chính xác
5.     Cơ điện tử sinh học và nguời máy trong Nông nghiệp
6.     Những vấn đề liên quan khác… (Chính Sách, Quản Lý…).
 
NGÔN NGỮ
Ngôn ngữ chính thức của hội thảo là tiếng Anh
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày
02/12/2011 (Thứ 6)
03/12/2011 (Thứ 7)
Sáng
- Khai mạc
- Báo cáo khoa học và thảo luận.
- Thăm cơ sở Cơ Khí Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch
 
Chiều
- Các báo cáo khoa họcvà thảo luận (tiếp tục).
- Kết Luận và Bế mạc
Tối
- Tiệc tối
- Tiệc chia tay
 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Những thành viên tham dự và người đi cùng phải đăng ký cho Ban tổ chức IWABE trước ngày 31/10/2011 qua e-mail hoặc fax. Sau đó, nộp phí du khảo trong ngày 02/12/2011 là 600.000đ / người (Nếu đăng ký đi).
 
Sau khi đăng ký, người liên hệ sẽ gửi thông báo xác nhận cho người đăng ký qua mail. Nếu sau 2 tuần đăng ký mà chưa nhận thông báo xác nhận, vui lòng liên hệ lại với Thư ký.
 
Người tham dự điền các thông tin cần thiết theo mẫu đính kèm thông báo này hoặc trên web: http://www.iwabe.hcmuaf.edu.vn , và gửi đến địa chỉ sau:
 
TS. Bùi Ngọc Hùng, Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Phone/Fax: 0084.8.38960721/0084.8.38960721
 
ThS. Đặng Hữu Dũng.
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Phone/Fax: 0084.8.7240020/0084.8.7240020
(có thể gửi thư trực tiếp hoặc bằng email)
 
HỦY ĐĂNG KÝ
Nếu muốn hủy việc đăng ký, quý vị vui lòng viết thư cho thư ký hoặc người liên lạc.
 
LIÊN HỆ
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với:
 
Người liên hệ: TS. Bùi Ngọc Hùng
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Phone/Fax: 00(84).8.38960721/00(84).8.38960721


PHIẾU ĐĂNG KÝ
Hội thảo Quốc tế
Cơ Khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống sinh học(IWABE)
Ngày 02-03 tháng 12 năm 2011
ĐH Nông Lâm-TP.HCM, Việt Nam
 
Người tham dự
          Họ và tên:
          Danh xưng (GS., TS., Ông, Bà, Cô):
          Nghề nghiệp:
          Địa chỉ:      
          Địa chỉ mail:
 
Trình bày báo cáo
          Tôi sẽ trình bày báo cáo ( trình bày Oral                   trình bày bằng Poster).
          Tôi tham dự hội thảo nhưng không có báo cáo.
 
Du khảo vào ngày 16/12/2011
Có tham gia.
Không tham gia.
 
Hội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự một đĩa CD và 1 tuyển tập các công trình của hội thảo và tài liệu liên quan.
 

 

Số lần xem trang: 12227
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2012

Hội thảo quốc tế Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống sinh học năm 2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy chín năm sáu

Xem trả lời của bạn !