THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học học kỳ III năm học 2009-2010 cho sinh viên khóa 2008, 2009)
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008, 2009 học kỳ III năm học 2009-2010 như sau:
 
1. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày  03/06/2010.
           
* Ngày  05/06/2010: công bố kết quả đăng ký chính thức. Sinh viên xem kết quả kết quả đăng ký có được chấp nhận hay không trong chương trình đăng ký mục Phiếu ĐKMH cột ghi chú.
 
* Điều chỉnh, đăng ký bổ sung: trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 07 đến 10/06/2010.
 
2. Cách thức đăng ký: Đăng ký online tại trang web: http://pdt.hcmuaf.edu.vn , sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trước khi đăng ký.
        (Các bạn xem trước và ghi lại mã số môn học có tổ chức học để đăng ký nhanh hơn, <xem danh sách môn học> )
3.  Thời hạn nộp học phí: hạn cuối ngày 30/06/2010. Lưu ý: sinh viên đã đăng ký thành công phải nộp học phí đúng thời hạn nếu không sẽ báo nợ.
 
4. Cách thức nộp học phí: - Chuyển khoản vào tài khoản của trường (xem hướng dẫn chuyển khoản của phòng Kế hoạch tài chính). Sinh viên chuyển đúng số tiền theo thông báo của chương trình đăng ký tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký.
Sau các thời hạn nói trên mọi sự khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 
5. Một số lưu ý:
            - Số tín chỉ đăng ký: tối đa 06 tín chỉ.
            - Riêng các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
-------------------------------
Thông tin hỗ trợ:
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08-38963350
Tư vấn trực tiếp trong thời gian đăng ký: Tại văn phòng Phòng Đào tạo, gặp cô Đặng Thị Giang, Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc.
Lưu ý: Chỉ hỏi và được trả lời những vấn đề không có trong tài liệu hướng dẫn đăng ký
---------------------------

Trân trọng thông báo. 

Số lần xem trang: 12404
Nhập ngày: 27-05-2010
Điều chỉnh lần cuối: