THÔNG BÁO
(V/v Thời gia thu - chi tiền học lại & thi mới HK3/2009-2010)
 
 

 

 
1. Thời gian thu: từ 08g ngày 20/04/2010 đến 16g ngày 29/04/2010.
 
2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - tài chính, Khu Thiên lý
                        (SV Khoa CƠ KHÍ đóng tại phòng 15)
 
3. Mức thu:
   - 45.000 đồng/ 1 ĐVHT (đối với các môn thuần lý thuyết)
    - 60.000 đồng/ 1 ĐVHT (đối với các môn vừa thực hành & lý thuyết)
   - 75.000 đồng/ 1 ĐVHT (đối với các môn thuần thực hành)
   - 150.000 đồng/ 1 ĐVHT (đối với các môn tốt nghiệp)
 
4. Thời gian chi trả: từ ngày 03/05/2010 đến ngày 07/05/2010
        Những SV đăng ký sai mã số môn học sẽ được chi trả lại tiền. SV liên hệ phòng Đào tại để hủy mã số môn học sai sau đó mang biên lai đã đóng tiền đến P. Kế hoạch tài chính để nhận lại tiền.
         Sau thời hạn trên P.KHTC sẽ khóa sổ và không giải quyết khiếu nại.
 
         Trân trọng thông báo!

 

Số lần xem trang: 2311