BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

NHIỆM KỲ 2009-2010

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHI HỘI
1 Nguyễn Đức Tài Chủ tịch DH07CD
2 Nguyễn Văn Sự P. Chủ tịch DH08CK
3 Nguyễn Ngọc Hạnh Ủy viên DH08CD
4 Lê Quang Trí Ủy viên DH08OT
5 Lê Đình Danh Ủy viên DH08TD
6 Hoàng Hiệp Hòa Ủy viên DH08NL
7 Tô Công Linh Ủy viên DH07NL

 

Số lần xem trang: 12349
Nhập ngày: 24-03-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp