Hệ đào tạo: Đại học

Số
TT
Ngành học
Mã ngành
Khối thi  
Chỉ tiêu
(Dự kiến)
NLS
NLS
 
 
1
100
A
60
2
101
A
60
3
105
A
60
4
106
A
60
5
108
A
60
6
109
A
60

 

Số lần xem trang: 12271
Nhập ngày: 08-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2012

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC NGÀNH CHO KHOA CƠ KHÍ NĂM 2010 (DỰ KIẾN)

Liên kết doanh nghiệp