Các bạn điền vào mẫu báo cáo thành tích, in ra và nộp lại cho thầy Trường, càng nhanh càng tốt.
Ngoài mẫu báo cáo dowload tại đây: Mẫu báo cáo thành tích SINH VIÊN 3 TỐT
Các bạn phải có:
-         Bảng điểm năm học (hoặc học kỳ gần nhất).
-         Các bảng photo minh chứng cho các tiêu chí.
(Lưu ý: Không cần công chứng)

Số lần xem trang: 12160
Nhập ngày: 21-12-2009
Điều chỉnh lần cuối: 08-01-2010

Liên kết doanh nghiệp