Gần đây các bạn sử dụng hệ thống email để xem điểm gặp nhiều khó khăn - vui lòng đọc hướng dẫn

Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, bí mật thông tin cá nhân, kết quả học tập, tăng cường mối liên hệ giữa nhà Trường và nhiều thông tin khác của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký sử dụng email sinh viên với tên miền @st.hcmuaf.edu.vn .

- Sinh viên sử dụng địa chỉ email này có thể gởi mail như các email bình thường, lưu trữ dữ liệu cá nhân, tiếp nhận các thông tin của Trường một cách nhanh nhất dù bạn ở bất kỳ đâu.
- Bước đầu sử dụng còn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên các bạn sinh viên nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và làm quen thì việc sử dụng email sẽ không gặp nhiều trở ngại như ban đầu.

 

 

Các nội dung hướng dẫn

 
 
 
 
 
- Đăng ký theo lớp: Lớp trưởng hoặc một bạn nào của lớp đến phòng CTSV ĐH Nông Lâm TP.HCM để nhận danh sách email theo lớp và phổ biến cả lớp ký tên vào danh sách và nộp lại phòng CTSV cả lớp sẽ có địa chỉ email và mật khẩu rất nhanh và đơn giản.(áp dụng cho học viên cao học, trung học các lớp ngắn hạn có nhu cầu sử dụng email hoặc cựu sinh viên....)
 - Cá nhân tự đăng ký: Cá nhân sinh viên, học viên cao học, trung học, hệ vừa học vừa làm truy cập vào địa chỉ http://nls.hcmuaf.edu.vn/dangky/dangky.php nhập mã số sinh viên và ngày sinh và làm theo hướng dẫn bên dưới ( trang này dành cho sinh viên đang học có thẻ sinh viên theo mẫu của trường - hệ cao học và Trung học liên hệ phòng CTSV).
 
 
Bước 1: vào địa chỉ http://daotao.hcmuaf.edu.vn/xemdiem
khi xuất hiện màn hình này bạn nhập vào mã số sinh viên (8 số)  và nhập mã số bảo vệ (màu đỏ) vào ô bên cạnh và bấm vào nút Gởi thông tin vào email.
Công việc này chỉ thực hiện 1 lần bạn đã có một thư mới trong hộp thư của bạn.
Bước 2:
- Vào địa chỉ http://www.hcmuaf.edu.vn bấm vào dòng liên kết Email sinh viên @st.hcmuaf.edu.vn
- Nhập mã số sinh viên của bạn- mật khẩu để vào hộp thư bấm nút đăng nhập:(hình sau)
Màn hinh email như sau:
Bạn bấm vào tiêu đề của thư Thong tin ket qua hoc tạp Phong Dao Tao DHNL TP.HCM (no reply)
Xuất hiện màn hình như trên bạn bấm và dòng liên kết để xem kết quả học tập của bạn.
- Bạn có thể gởi dòng liên kết này đến hộp thư của phụ huynh hoặc các email khác.
- Khi có điểm mới phòng đào tạo gởi mail thông báo bạn vào lại email này bấm vào dòng liên kết này trở lại để xem bảng điểm cập nhật. Bạn nên lưu giữ email này để xem nhiều lần.
 
 
1- Tại sao em đăng ký email không có tên ?
Trả lời: Bạn phải là sinh viên có thẻ sinh viên có mã số là 8 số đang học trong hệ chính qui hoặc vừa học vừa làm, mới đăng ký trực tuyến được. Ngoài ra các bạn có ngày sinh chỉ có tháng và năm sinh hoặc chỉ có năm sinh cũng không đăng ký trực tuyến được. Một số bạn nhập ngày sinh không đúng qui cách dd/mm/yy (ví dụ 02/08/89).
2. Tại sao em đăng ký địa chỉ rồi, có mật khẩu rồi nhưng có lúc vào được có lúc báo sai mật khẩu?
- Trả lời: Hệ thống email sinh viên được tích hợp trên server mail của máy chủ Gmail.com, hệ thống gmail.com cần tốc độ truy cập nhanh, vậy lúc đường truyền ra quốc tế của Việt Nam bị chậm bạn sẽ bị thông báo lỗi không đúng bạn có thể vào lại lúc khác hoặc ngoài giờ cao điểm.
3. Em lỡ quên mất mật khẩu làm thế nào lấy lại mật khẩu mới?
Trả lời: Bạn nói với lớp trưởng gởi mail về địa chỉ để quản trị hệ thống đổi mật khẩu cho bạn - lưu ý chỉ có email lớp trưởng của mỗi lớp mới có thẩm quyền đổi mật khẩu cho các thành viên trong lớp.
4. Em vào được email có thư xem điểm rồi nhưng không xem được điểm?
Trả lời: tạm thời bạn có thể xem điểm tại địa chỉ http://daotao.hcmuaf.edu.vn/tam , về lâu dài bạn chuyển tiếp nội dung thư đó vào địa chỉ email trên để người quản lý giải quyết cho bạn.
5. Gia đình muốn xem điểm của con em mình thì làm cách nào?
Trả lời: Phụ huynh hoặc người quan tâm muốn xem điểm của sinh viên, yêu cầu sinh viên chuyển tiếp email có nội dung là các đường dẫn xem điểm cho người khác xem.
6. Các câu hỏi khác các bạn xem thêm trong trang web:

Số lần xem trang: 12280
Nhập ngày: 07-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021