Xem hướng dẫn kích hoạt tài khoản email sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, các bạn sinh viên chưa đăng ký  vào trang www.nls.hcmuaf.edu.vn/dangky/dangky.php để đăng ký một tài khoản email mới. Các lớp khóa mới đăng ký theo lớp - bạn lớp trưởng đến phòng CTSV để nhận danh sách email của lớp và làm theo hướng dẫn đăng ký.  

 

 

Trường hợp bạn chỉ nghe tiếng thì cần cài đặt chương trìnhDivx bấm vào đây tải chương trình.

Số lần xem trang: 12233
Nhập ngày: 07-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021