1. Đăng nhập vào màn hình xem hộp thư 

2. Tìm đường link Cài Đặt  bấm vào - chọn đến Tài khoản .- Cuốn màn hình lên ở gần cuối có dòng liên kết Đổi mật khẩu bấm vào (xem hình dưới)

Sau đó màn hình mới mở ra như sau: - Bạn nhập vào đúng mật khẩu cũ và hai ô bên dưới nhập lại hai lần mật khẩu mới giống nhau - (Mật khẩu nên có chữ và số - lưu ý lên dấu tiếng Việt trong khi gõ mật khẩu )

Bấm nút đổi mật khẩu.

Lưu ý:

- Khi xem thư xong bấm vào dòng liên kết (link) đăng xuất  để đảm bảo người dùng máy không vào lại hộp thư của bạn

- Khi đăng nhập vào màn hình xem thư ở dịch vụ internet hoặc các máy công cộng  không đánh dấu vào mục nhớ mật khẩu tại máy này. Trường hợp lỡ lưu rồi thì khi đăng xuất ra bạn click chuột hai lần vào ô tên đăng nhập thấy mã số sinh viên bạn hiện ra - nhấn nút Delete lập tức mssv và mật khẩu của bạn xóa ngay trong máy đó.

Chúc các bạn thành công!

Số lần xem trang: 12280
Nhập ngày: 07-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021