ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 
TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 
 
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI
 HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NHIỆM KỲ 2009-2012
 
1. Đại biểu chính thức
 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
1
Trương Quang Trường
Bí thư ĐK
 
2
Nguyễn Đức Tài
Chủ tịch
DH07CD
3
Nguyễn Văn Sự
P. Chủ tịch
DH08CK
4
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ủy viên
DH08CD
5
Lê Quang Trí
Ủy viên
DH08OT
6
Lê Đình Danh
Ủy viên
DH08TD
7
Hoàng Hiệp Hòa
Ủy viên
DH08NL
8
Tô Công Linh
Ủy viên
DH07NL
9
Phạm Ngọc Hưng
Chi hội trưởng
(Đảng viên)
DH07CK

 
2. Đại biểu dự khuyết
 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
1
Nguyễn Thị Hồng Trang
BT
DH07TD
2
Trần Trung Tín
UV BCH ĐK
DH06CC

 
TM. BCH Đoàn Khoa CK-CN
Bí thư
 
 
 
Trương Quang Trường      

Lưu ý: Thời gian tham dự cụ thể sẽ thông báo cho các bạn sau.

Số lần xem trang: 12150
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp