Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 40
Toàn hệ thống: 1530
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                            -----------------------
                               Số: 164/TB-HSV
 

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2009

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức tập huấn cán bộ Hội cơ sở
 
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm học 2009 – 2010, giúp cán bộ Hội nắm vững điều lệ, nghiệp vụ tổ chức Đại Hội cơ sở, Ban thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là cán bộ Hội thuộc các Liên chi hội trực thuộc trường. Nay Ban thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Liên chi Hội một số nội dung về lớp tập huấn như sau:
 
            Thời gian: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 04/10/2009
 
            Địa điểm: Phòng TV201 – Khu Tường Vy
 
            Nội dung:
 
            - Giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam.
- Mối quan hệ giữa Đoàn và Hội.
- Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Hội sinh viên cấp cơ sở.
           
           Đối tượng:
 
 - Ủy viên ban chấp hành các liên chi hội trực thuộc Hội sinh viên trường.
- Các đồng chí trong ban tổ chức đại hội Liên chi hội Sinh viên các khoa/bộ môn.
- Các đồng chí dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Liên chi hội Khoa/Bộ môn khóa mới.
Đề nghị các liên chi hội gửi danh sách tập huấn về văn phòng Hội sinh viên trường hoặc địa chỉ E-mail
dhnonglam@hoisinhvien.vn trước 10h00 ngày 03/10/2009.
Đây là một nội dung quan trọng nhằm đảm bảo Đại hội cơ sở diễn ra đúng quy trình và điều lệ Hội, đề nghị các Liên chi Hội nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:                                          TM BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
- BTV Đoàn các khoa, bộ môn                                                 CHỦ TỊCH
- BCH LCH SV các khoa, bộ môn
- Lưu văn phòng.
                                                                                                     Trương Tuệ Minh

                         DANH SÁCH CÁN BỘ HỘI KHOA CƠ KHÍ THAM DỰ

TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ NGÀY 04/10/2009
 
.

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
1
Nguyễn Đức Tài
Chủ tịch HSV Khoa
DH07CD
2
Nguyễn Văn Sự
P. Chủ tịch
DH08CK
3
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ủy viên
DH08CD
4
Lê Quang Trí
Ủy viên
DH08OT
5
Lê Đình Danh
Ủy viên
DH08TD
6
Hoàng Hiệp Hòa
Ủy viên
DH08NL
7
Tô Công Linh
Ủy viên
DH07NL

 

Số lần xem trang: 12038
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2009

Hội Sinh viên

Thông báo gia hạn đăng kí tham gia chương trình “ Tự hào sinh viên Nông Lâm Lần II” (11-03-2011)

Thông báo giới thiệu đại biểu tham gia xét tuyển chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2011 (11-03-2011)

THỂ LỆ THAM GIA CÁC VÒNG THI “TỰ HÀO SINH VIÊN NÔNG LÂM LẦN 2” (08-03-2011)

Kế hoạch tổ chức chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm” (08-03-2011)

Thông báo tổ chức chương trình “ Tự hào sinh viên Nông Lâm” (08-03-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN KỸ NĂNG "Tổ chức chương trình và Xây dựng kế hoạch" (07-03-2011)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI 2011 (07-03-2011)

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG "SINH VIÊN 5 TỐT" NĂM 2011 (12-01-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI VIỆT DÃ SINH VIÊN 2011 (04-01-2011)

Tổ chức bình chọn "Sinh viên 5 tốt" (29-10-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy tám tám một

Xem trả lời của bạn !