Công đoàn ca
Nhạc và lời: Đỗ Hồng Quân
 
Bình minh đã lên rồi trên khắp non sông. Kết đoàn toàn dân cùng công nhân lao động. Vì quê hương, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công, nông, binh kề vai bên trí thức, những con người trung kiên với trái tim thắm đỏ, cùng hát vang bài ca công đoàn.
Ngày mai vẫy gọi nguyện chung lòng vững bước đi lên, vì xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Dưới cờ Đảng sáng ngời dẫn lối, xứng đáng niềm tin, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số lần xem trang: 12146
Nhập ngày: 26-02-2009
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp