Nhằm chuẩn bị nhân sự vận hành, bảo dưỡng và sữa chữa cho dự án Nhà Máy Điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch, Ban Quản Lý Dự Án Điện thuộc Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm như file đính kèm. 

(Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.....)

Số lần xem trang: 2371