Ngày 26/10/2023, Ban chủ nhiệm chương trình KC07/21-25 cùng văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước thuộc bộ KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học “Thúc đẩy phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp ứng dụng cho ĐBSCL và vùng phụ cận” tại Đại học Cửu Long.

Đại diện khoa CKCN gặp gỡ giao lưu với các đại biểu đến từ các đơn vị khác

Đại diện khoa Cơ khí Công nghệ đã tham gia buổi hội thảo gồm có PGS.TS. Nguyễn Huy Bích và TS. Nguyễn Đức Khuyến. Tại buổi hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Huy Bích đã đại diện cho trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có bài báo cáo với chủ đề “Cơ giới hóa nông nghiệp ĐBSCL hướng tới nền nông nghiệp bền vững”. Bài báo cáo đã tập trung và phân tích thực trạng về tình hình cơ giới hóa nông nghiệp tại ĐBSCL để từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hướng tới một nền nông nghiệp thông minh tại ĐBSCL. Bài báo cáo đã được các đại biểu đánh giá rất cao vì đã nêu được đúng các vấn đề vướng mắc hiện nay trong công cuộc cơ giới hóa nông nghiệp tại Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bích báo cáo tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, BTC đã tiến hành phiên thảo luận với sự tham dự của các đại diện đến từ nhiều trường đại học trong cả nước và đại diện của các cơ quan ban ngành để đưa ra đề xuất và góp ý cho những nội dung đề xuất trong chương trình KC07/21-25. Các đề xuất tập trung vào việc đưa ra giải pháp nhằm tận dụng phụ phế phẩm trong chế biến thủy hải sản như tôm và cá tra; các giải pháp, nhiệm vụ để cơ giới hóa trong canh tác cây lúa, nuôi tôm và nuôi cá tra; Các giải pháp để bảo quản hải sản trên tàu đánh cá, ...

Phiên thảo luận đóng góp ý kiến tại hội 

Số lần xem trang: 81