Ks. NGUYỄN VĂN KIỆP

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Phòng số 4, Văn Phòng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: nvkiep@hcmuaf.edu.vn 

 

v  Môn giảng dạy:

-          Thực tập gia công Hàn – Nguội

-          Thực tập gia công Cắt – Gọt.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 137
Nhập ngày: 28-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 28-12-2021