TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN
Giảng viên chính, khoa CKCN
Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ
Đại Học Nông Lâm TPHCM
Email: tien.vuong@hcmuaf.edu.vn


v  Giáo dục – Kinh nghiệm làm việc:

-          TS. Ngành Cơ học tiếp xúc trong kỹ thuật đường ray, 2011, University of Queensland, Australia

-          Từ 1985 đến nay: Giảng viên Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm TP HCM

 

v  Môn giảng dạy:

-          Cơ lý thuyết

-          Cơ học kỹ thuật

-          Cơ kỹ thuật

-          Ma sát học

-          Độ tin cậy trong thiết kế máy

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Cơ học

 

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 198
Nhập ngày: 28-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-01-2022