ThS. NGUYỄN HỮU HÒA

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở
Khoa Cơ Khí - Công Nghệ, Đại Học Nông Lâm TPHCM
Điện thoại: +84 987 098 329
Email: nhhoa@hcmuaf.edu.vn 

v  Giáo duc – Kinh nghiệm làm việc:

-          ThS. ngành Kỹ thuật Cơ khí, 2014, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

-          6/2006 – nay: Trung Tâm Năng Lượng và Trung tâm Nhiệt lạnh Thuộc Khoa Cơ khí - Công nghệ của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006, đến năm 2019 xác nhập về Khoa Cơ khí Công nghệ.

 

v  Môn giảng dạy:

-          Thực hành môn Kỹ thuật Năng lượng Mặt trời (Đại học)

-          Thực hành môn Kỹ thuật Sấy (Đại học)

-          Thực hành Gia công Hàn – Nguội (Đại học)

-          Thực hành gia công Cắt – Gọt (Đại học)

-          Thực hành Gia công CNC (Đại học)

 

v  Lĩnh vực Nghiên cứu

-          Công nghệ kỹ thuật sấy

-          Thiết bị trao đổi nhiệt

-          Năng lượng tái tạo

 

v  Sản phẩm nghiên cứu khoa học

-          Công bố trong nước:

1. Nguyễn Hữu Hòa, cùng các tác giả: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy lá Chùm ngây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Năm 2013.

2. Đồng tác giả: Nghiên cứu kỹ thuật sấy nấm Đông cô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Năm 2014.

3. Đồng tác giả: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời với gia nhiệt bằng điện trở để sấy cá lù đù. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam. Số 1+2. Năm 2018.

4. Đồng tác giả: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy sấy bơm nhiệt đa năng, Tạp chí công nghiệp nông thôn, ISSN 1859-4026, trang 11, 2018.

5. Đồng tác giả: Nghiên cứu thực nghiệm sấy nho đỏ Ninh Thuận dạng nguyên chùm, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, trang 127,08-2018 nhà xuất bản thanh niên. Năm 2018.

6. Đồng tác giả: Nghiên cứu thực nghiệm sấy tiêu bằng máy sấy năng lượng mặt trời, Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến, số 21(6.3), 12-2018.

-          Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (chủ nhiệm):

1. Nghiên cứu kỹ thuật sấy nho nguyên trái tại tỉnh Ninh Thuận năng suất 100 kg/mẻ nho tươi. Mã số:  CS - CB17 - CK – 02. Đề tài cấp cơ sở.

 

Chi tiết Lý Lịch Khoa Học.

Số lần xem trang: 197
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 27-12-2021