Với kiến thức chuyên môn và đa ngành, Giảng viên Khoa Cơ khí – Công nghệ đã có nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp trí có uy tính trong và ngoài nước.

Quốc tế

Stt

Tên tác giả

Năm

Tên bài báo

Tên tạp chí

1

Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, Nguyen Nam Quyen

2021

Performance of Household Rice Husk Downdraft Gasifier in Vietnam: Modeling and Experiment

International Journal on Advanced Science and Engineering Information Technology, Vol.11 (2021) No. 5 ISSN: 2088-5334

2

Nguyen Hay, Le Anh Duc, Pham Van Kien

2021

Mathematical Model of Radio Frequency  Assisted Heat  Pump Drying  of Ganoderma  Lucidum (Ganoderma Boninense)

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT)

3

Tran Thi Kim Nga, T. V. Pham, D. M. Tam, I. Koo, V. Y. Mariano, and T. Do-Hong

2021

Combining Binary Particle Swarm Optimization With Support Vector Machine for Enhancing Rice Varieties Classification Accuracy

IEEE Access, vol. 9, pp. 66062-66078, 2021

4

Cong Binh Dinh, Shu San Hsiau, Chien Yuan Su, Meng Yuan Tsai,Yi Shun Chen, Huy Bich Nguyen, Hou Peng Wan

2021

Full-loop study of a dual fluidized bed cold flow system: Hydrodynamic simulation and validation

Advanced Powder Technology, Volume 32, Issue 3, pp 670-682.

5

Le Anh Duc, Tran Dinh Khai, and Nguyen Hay

 

2021

Mathematical Modeling of Thin Layer Drying of Moringa Oleifera by a Combined Microwave and Heat Pump Drying

 

Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020)

6

Nguyen Huy Bich, Vo Tuyen, Nguyen Tan Ken, Hoang Duc Lien

2020

A Research of Design Controller of 3D Printer DLP Technology

Applied Mechanics and Materials, Vol. 902, pp 71-78

7

Nguyen Hay

2020

Sustainable development for Agricultural Products Processing Industry and Agricultural Mechanization in Viet Nam

Agricultural Mechanization In Asia, Africa and Latin America. Volume 51, No.4

8

Thanh-Long Le, Jyh-Chen Chen, & Huy-Bich Nguyen

2020

Numerical investigation of the forward and backward thermocapillary motion of a water droplet in a microchannel by two periodically activated heat sources

Numerical Heat Transfer, Part A: Applications

9

Quoc-Hung Pham, Jyh-Chen Chen, and Huy-Bich Nguyen

2020

Reducing Efficiency Droop in (In,Ga)N/GaN Light-emitting Diodes by Improving Current Spreading with Electron-blocking Layers of the Same Size as the n-pad

Current Optics and Photonics, Volume 4 Issue 4; pp.380-390

10

Cong-Binh Dinh, Shu-San Hsiau, Chien-Yuan Su, Meng-Yuan Tsai, Yi-Shun Chen, Huy-Bich Nguyen, Hou-Peng Wan

2020

Predictions of undesirable air–sand flow behaviors in a dual fluidized bed cold flow system via a CFD full-loop model

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Volume 106, Pages 159-168

11

Xuan-Quang Nguyen, Anh-Duc Le, Ngoc-Phuong Nguyen, Hay Nguyen

2019

Thermal Diffusivity, Moisture Diffusivity, and Color Change of Codonopsis javanica with the Support of the Ultrasound for Drying

Journal of Food Quality

12

Pham Van Lang, Nguyen Hay, Do Thi Tam, Le Tien Han

2019

The role of agricultural mechanization in the process of modernization of agriculture in Vietnam - contribution of agricultural engineering to production after years of conducting renovation

Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. Volume 50, No.4

13

Lanh N V, Bich N H, Quyen N N, Hung B N and Preston T R.

2019

Water retention capacity of biochar and its effect on growth of maize

Livestock Research for Rural Development. Volume 31

14

Nguyen Thanh Nghi, Tran Van Tuan, Le Quang Vinh

2019

Field performance evaluation of a stubble cutting machine coupled with a windrow gathering system

International Journal of GEOMATE, March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp. 14 - 19

15

Tuan Anh Bui, Van Hung Pham, Bich Huy Nguyen, Thanh Phong Nguyen, Duc-Khuyen Nguyen, Van Cong Chinh Nguyen

2018

Study of Using Cassava Pulp to Produce Livestock Feed Pellet

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 8 (2018) No. 1, pages: 242-249

16

Nguyen Van Hieu, Nguyen Thanh Nghi, Le Quang Vinh, Le Minh Anh, Nguyen Van Hung, Martin Gummert

2018

Developing densidied products to reduce the transportation costs and improve the quality of the rice straw feedstocks for cattle feeding

Journal of Vietnamese Environment [Technical University of Dresden, Germany)

17

Nguyen Van Hung, Romualdo Martinez, Tran Van Tuan and Martin Gummert

2018

Development and verification of a simulation model for paddy drying with different flatbed dryers

Journal Plant Production Science, No. 28

18

Lanh N V, Bich N H, Quyen N N, Hung B N and Preston T R.

2018

A study on designing, manufacturing and testing a household rice husk gasifier

Livestock Research for Rural Development. Volume 30,

19

Nguyen Huy Bich, Nguyen Van Lanh, Bui Ngoc Hung

2017

The Composition of Syngas and Biochar Produced by Gasifier from Viet Nam Rice Husk

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 7, No. 6, pp. 2258-2263

20

Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San

2016

Heat Transfer and Exergy Analysis of a Spiral Heat Exchanger

Heat Transfer Engineering, Vol. 37(12), pp. 1013–1026

21

Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San

2016

Decrement in heat transfer effectiveness due to solid heat conduction for a counter-current spiral heat exchanger

Applied Thermal Engineering, Vol. 103, pp. 821-831

22

Hung Van Nguyen, Canh Duc Nguyen, Tuan Van Tran , Hoa Duc Hau, Nghi Thanh Nguyen , Martin Gummert.

2016

Energy efficiency, greenhouse gas emissions, and cost of rice straw collection in the mekong river delta of vietnam

Field Crops Research. Volume 198, Pages 16-2222

23

Lanh N V, Bich N H, Hung B N, Khang D N and Preston T R.

2016

Effect of the air-flow on the production of syngas, tar and biochar using rice husk and sawdust as feedstock in an updraft gasifier stove

Livestock Research for Rural Development. Volume 28,

24

Duc-Khuyen Nguyen & Jung-Yang San

2015

Effect of Solid Heat Conduction on Heat Transfer Performance of a Spiral Heat Exchanger

Applied Thermal Engineering, Vol. 76, pp. 400-409

25

Tran Van Tuan, Le Quang Vinh and Nguyen Van Xuan

2015

Research on Cassava Drying, Application and Promotion of the Reversible Airflow Flatbed Dryers for Sliced Cassava

Journal of Food Science and Engineering 5, pp: 150-158.

26

Caesar J.M. Tado, Dexter P. Ona, John Eric O. Abon, Eden C. Gagelonia, Nguyen Thanh Nghi, Le Quang Vinh

2015

Development and promotion of the reversible airflow flatbed dryer in the Philippines

Journal of Annals of Tropical Research, 37[1]:97-109, Visayas State University, Philippines

27

Nguyen Hay, Le Quang Giang, Vu Ke Hoach

2011

The cost of fluidized - bed drying using a buffered salt layer

Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America

28

Phan Hieu Hien, Le Quang Vinh, Tran Thi Thanh Thuy, Tran Van Tuan

2009

Development of solar‐assisted dryers for food and farm crops

American Society of Agricultural and Biological Engineers, Vol. 52(4): 1255-1259

29

Nguyen Hay, Le Quang Giang

2006

Case study in the conversion of Fired-wood fuel to other suitable ones in the Rural areas of Vietnam

Agricultural Mechanization In Asia, Africa and Latin America, No. 4, 15-20

Trong nước

 

Stt

Tên tác giả

Năm

Tên bài báo

Tên tạp chí

1

Nguyễn Huy Bích, Trần Văn Tuấn, Phạm Cân

2021

Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sấy dây khoai lang dùng cho chế biến thức ăn đại gia súc

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021

2

Lê Anh Đức, Nguyễn Thanh Phong

2021

Thực nghiệm xác định công nghệ sấy sả chanh

 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021

3

Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Văn Công Chính

2021

Thực Nghiệm sấy ống hút cỏ bàng

Tạp Chí Công Nghiệp Nông Thôn số 42

4

Nguyễn Đức Khuyến, Bùi Ngọc Hùng, Huỳnh Hoa Nam

2021

Ảnh hưởng của nhiệt độ và vận tốc tác nhân sấy đến chất lượng của rau má sấy bằng phương pháp sấy bơm nhiệt

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021

5

Nguyen Thanh Nghi and Nguyen Huy Bich

2021

Impacts of Mechanization In Rice Farming on Greenhouse Gas Emission: Case Study In Mekong Delta, Vietnam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 11/2021

6

Lê Quang Huy,Nguyễn Hay,Nguyễn Hữu Quyền, Ngô Thị Minh Hiếu,Lê Thành Đạt

2021

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm trong thiết bị sấy sâm Bố Chính bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp sóng siêu âm

Tạp chí năng lượng nhiệt, Số 156-6/2021

7

Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Văn Liêm, Phạm Duy Lam

2020

Cơ giới hóa cây lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Trường hợp tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, ISSN 1859-4026, Số 37, pp 44-53

8

Nguyễn Văn Công Chính, Lê Văn Tuấn, Trần Văn Tuấn, Cao Đức Lợi, Nguyễn Đức Khuyến

2020

Nghiên cứu thực nghiệm sấy một số trái cây giàu dinh dưỡng bằng phương pháp sấy thăng hoa và sấy chân không.

Tạp chí cơ khí Việt nam, số 12 năm 2020

9

Nguyễn Hay, Phan Tại Huân, Kha Chấn Tuyền, Dương Thị Ngọc Diệp, Vũ Thị Lâm An

2020

Tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong bảo quản, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm

Tạp Chí Công Nghiệp Nông Thôn, Số 37, 11-23

10

Nguyễn Huy Bích, Phạm Duy Lam, Nguyễn Văn Lành, Lê Khỏe Quí, Phạm Cân

2019

Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy phun thuốc cho lúa bề rộng 20 mét

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 33, trang 88-94

11

Vinh D. Dao, Nga T. K. Tran, Phuc T. Nguyen,  Khoa D. Nguyen

2019

Research and design of a robot for pruning street trees

The Journal of Agriculture and Development, 18(1), pp. 18-25, 2019

12

Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Hữu Hòa

2019

Thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời theo nguyên lý hiệu ứng nhà kính

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn

13

Nguyễn Hay, Lê Anh Đức

2019

Một số kết quả nghiên cứu về công nghệ và thiết bị sấy nông sản thực phẩm giá trị cao

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

14

Nguyen Tan Y, Le Thanh Son, Tran Quang Tuyen, Nguyen Huy Bich, Nguyen Truong Thinh

2019

Study of Design and Manufacture for One-Line Rice Color Sorting Machine

Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology, VOL 3 NO SI1 2 (SI1):SI71-SI79

15

ThS. Trần Văn Tuấn, ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức

2018

Nghiên cứu công nghệ sấy hai giai đoạn kết hợp sấy tầng sôi và sấy tháp để sấy cà phê nhân

Tạp chí Công nghiệp Nông Thôn, Số 29.

16

Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Hữu Hòa

2018

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời với gia nhiệt bằng điện trở sấy cá lù đù

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 1+2

17

Phạm Văn Kiên, Lê Anh Đức, Nguyễn Hay

2018

Nghiên cứu tính chất nhiệt - vật lý của nấm linh chi

Tạp chí Năng Lượng Nhiệt, số 142,

18

Nguyễn Đức Khuyến, Bùi Ngọc Hùng, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Hay

2018

Thực Nghiệm Sấy Thanh Long Ruột Đỏ Dạng Xắt Lát

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn

19

Nguyễn Đức Khuyến, Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Nam Quyền

2018

Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy sấy cá lù đù một nắng sử

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, pp. 8-15, số 28

20

Trần Thi Kim Ngà, Đào Duy Vinh, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyen Van Duc, Vo Van Huy Hoang, Nguyen Le Tuong, Nguyen Tan Phuc

2016

Fingerling counter applied image processing technology

Journal of Agriculture science and Technology, no.6, 2016, pp. 70-75.

21

Trương Quang Trường, Trần Văn Tuấn, Vương Thành Tiên

2016

Nghiên cứu sấy cá dứa bằng máy sấy – dùng năng lượng mặt trời

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, Số 9

22

Trần Văn Tuấn, Phan Hiếu Hiền

2015

Nghiên cứu giải pháp công nghê hóa gas từ trấu làm nhiên liệu cho động cơ diesel kéo máy phát điện

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, số 02.

23

Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Như Nam, Ngô Kiều Nhi

2015

Mô hình hóa và mô phỏng quá trình làm sạch rác thải nilon trong buồng làm sạch của máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập - hút

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 18, Số 15 – 2015, trang 94 – 103

24

Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hồng

2015

Nghiên cứu xây dựng cỡ máy nghiền búa thủy lực trục đứng năng suất 100 – 1000 kg/h

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp; trang 84 – 92,

Số lần xem trang: 361
Nhập ngày: 15-12-2021
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2021