Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Trung Tín thông báo tuyển dụng

Số lượng: 03

Yêu cầu: tốt nghiệp đại học (tốt nghiệp khoa CK chúng ta là 1 ưu tiên)

Thông báo chi tiết đính kèm!

Số lần xem trang: 12516
Nhập ngày: 24-03-2021
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021