BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
NHIỆM KỲ 2019 - 2022

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Quang Trí

Bí thư

2

Nguyễn Võ Ngọc Thạch

Phó Bí thư

3

Đặng Nguyên Hoài Phú

Phó Bí thư

4

Nguyễn Văn Lâm

UVBTV

5

Nguyễn Thị Yến Quyên

UVBTV

6

Nguyễn Thị Anh Thư

UVBCH

7

Trương Bảo Lam

UVBCH

8

Tạ Thị Ngọc Trinh

UVBCH

9

Nguyễn Thanh Nghiêm

UVBCH

10

Bùi Văn Cương

UVBCH

11

Nguyễn Ngọc Nhã

UVBCH

12

Phạm Trung Hiếu

UVBCH

13

Mai Đăng Khoa

UVBCH

14

Trần Đình Nhơn

UVBCH

15

Nguyễn Xuân Anh

UVBCH

Số lần xem trang: 12171
Nhập ngày: 07-07-2020
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp