Mastering Energy Supply for Isolated Areas (Mesfia) project là dá»± án được thá»±c hiện dÆ°á»›i sá»± tài trợ của Công Đồng Châu Âu EU nhằm xây dá»±ng phát triển chÆ°Æ¡ng trình Thạc sỹ về năng lượng cho các khu vá»±c biệt lập nhÆ° hải đảo vùng sâu vùng xa.. Đối tượng mà dá»± án tập trung hÆ°á»›ng đến là các sinh viên từ các khu vá»±c biệt lập, những kỹ sÆ° có kế hoạch làm việc tại các khu vá»±c này về lÄ©nh vá»±c năng lượng…

 

Thông tin về dá»± án Mesfia có thể xem tại các Website của dá»± án: www.mesfia.eu ; https://www.facebook.com/Mesfia/

 

Dá»± án được tài trợ bởi Erasmus + của EU. Tham gia dá»± án gồm các đại học châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp) và 06 trường Đại học khu vá»±c châu Á gồm Viện AIT và Đại học Nuresan (Thái lan); Đại học Nông lâm TPHCM và Đại học Đà nẵng (Việt Nam) ; và Viện Công nghê Bandung, và Đại học UGM (Inodnesia).

Dá»± án Ä‘ã bắt đầu từ tháng 12 năm 2018 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2021.

           

HÆ°á»›ng phát triển về năng lượng Ä‘ào tạo cho khu vá»±c biệt lập được đề xuất gồm:

 

Ø  Khai thác và phát triển Năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, biomass …)

Ø  Nâng cao hiệu suất hoạt Ä‘á»™ng của thiết bị và thá»±c hiện tiết kiệm năng lượng.

 

Má»™t số seminar và workshop Khoa CÆ¡ khí Công nghệ, NLU Ä‘ã tham dá»± tại Hy lạp và Viện Công nghệ Ban Dung , Indonesia.

 

 

            

 

Số lần xem trang: 12694
Nhập ngày: 11-05-2020
Điều chỉnh lần cuối:

Dự án Mesfia – Xây dựng Chương trình Thạc sĩ về năng lượng cho các khu vực biệt lập

Liên kết doanh nghiệp