Cần tuyển 02 Kỹ sư ngành Cơ khí hoặc Cơ điện tử.

Thông tin chi tiết xem File đính kèm!

Số lần xem trang: 12228
Nhập ngày: 11-11-2019
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021