Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp bảng điểm năm học 2018-2019 (miễn phí) cho SV 2018.

Chi tiết các bạn xem trong File đính kèm!

Số lần xem trang: 12491
Nhập ngày: 22-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 20-12-2021