Địa chỉ: Nhà máy: 55 Ích Thạnh, P.Trường Thạnh, Q9, TP.HCM

Website: http://patc.com.vn

Thông tin tuyển dụng (FIle đính kèm)

Số lần xem trang: 2314