Kính mời quý Phụ huynh và các em Học sinh tìm hiểu và hãy đăng ký để trở thành Sinh viên Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. 

https://youtu.be/jvUFNKpai9o 

 

 

Số lần xem trang: 12446
Nhập ngày: 14-03-2017
Điều chỉnh lần cuối: 14-03-2017