Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 70
Toàn hệ thống: 1265
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 If it is necessary for you to obtain a visa to attend this workshop, you can find relevant information about the application process at the Vietnam Embassy/ consulate general of Vietnam in your country or contact our secretary:

Dr. Nguyen Duc Khuyen

Nong Lam University

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Hochiminh city, Vietnam

Phone/Fax: (+84) 8 389-66946

DID:           (+84) 90-863-9595

Số lần xem trang: 12048
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2016

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2019-2022 (07-07-2020)

Thư mời (26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1 (27-01-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NK 2010-2011 (03-11-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC (23-08-2010)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ (25-03-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2008-2010 (25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa (24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên (23-12-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín tám ba năm

Xem trả lời của bạn !