Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 36
Toàn hệ thống: 1505
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Hotel & Accommodation

There are many hotels ranging from the first class to less expensive in HoChiMinh City. Please contact the preferred hotels for a reservation using the following website addresses. Current information of the hotel price in Ho Chi Minh City can be referenced as follows:

 

 

Hotel

 

Website address

Telephone No.

 

Distance from Tan Son Nhat International Airport

 

Price

(USD)

 

Hotel Continential Saigon

132 - 134 Dong Khoi St., Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: (84.8) 38 299 201 - Fax: (84.8) 38 290 936
Email: continentalhotel@vnn.vn

http://continentalsaigon.com/en-page.htm

 

10 km

 

+90 ®

 

Bong Sen

117 Dong Khoi, Dist.1

Tel: 84 8 38291721; Fax: 84 8 38298076

www.bongsen@hcm.vnn.vn

10 km

70 ®

 

Huong Sen

 

66 Dong Khoi, Dist 1

Tel: 84 8 38291415; Fax: 84 8 38290916

www.huongsen@hcm.vnn.vn

 

10 km

 

60 ® 70

 

Transportation

All participants will be picked up by organization committee’s car from your hotels to Nong Lam University during the time of the Workshop. The transportation from Tan Son Nhat International Airport to hotels might be provided by Nong Lam University cars or you can take the airport taxi service at the rate around of 5 ~10 USD from the airport to HCMC downtown.

Detailed information about Ho Chi Minh city is posted at the website 

Số lần xem trang: 12051
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2016

Các bộ môn (11-12-2019)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP (19-03-2019)

Liên hệ (26-12-2016)

Đăng ký (26-12-2016)

Chương trình hội thảo (26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian (26-12-2016)

Tổ chức (26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006 (23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT (23-08-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín chín hai một

Xem trả lời của bạn !