Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo chương trình chất lượng cao.

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy 2015.

Thời gian bắt đầu học: HK 2, năm học 2015 - 2016. Thông tin chi tiết xem trong File đính kèm!

 

 

 

Số lần xem trang: 12392
Nhập ngày: 04-12-2015
Điều chỉnh lần cuối: