THÔNG BÁO SỐ 1 (đính kèm)

TRANG THÔNG TIN: http://hoinghicokhi2015.hcmute.edu.vn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV
THÁNG 10 - 2015

 
Hội nghị Khoa học về Cơ khí Toàn quốc lần thứ IV, diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 10 năm 2015, tại Trường Đại học  Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích:
- Thông báo các kết quả về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí trong 5 năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2010 đến nay.
- Đề xuất các nội dung NCKH-CN và đào tạo đến năm 2020 và một số năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả KHCN- đào tạo về cơ khí.
- Gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ trường đại học – viện nghiên cứu – Doanh nghiệp.
- Góp phần thúc đẩy vai trò của KHCN Cơ khí vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 
CÁC PHÂN BAN KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ
 
1. Cơ khí Chế tạo máy
2. Cơ khí Động lực
3. Cơ khí Nông – Lâm nghiệp, Xây dựng, Giao thông…
4. Tự động hóa – Robot
5. Cơ – điện tử - Y – sinh
6. Kỹ thuật vật liệu Cơ khí
7. Chiến lược phát triển KHCN và đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí
8. Kỹ thuật Nhiệt – Năng lượng
 

Số lần xem trang: 12194
Nhập ngày: 27-01-2015
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp