BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
NHIỆM KỲ 2014 - 2016
STT
HỌ VÀ TÊN
EMAIL
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
BAN
1
Nguyễn Thanh Phong
Bí thư
GV
Phụ Trách chung
2
Lê Quang Trí
P. Bí thư
GV
Phụ Trách chung
3
Trần Duy Hùng
P. Bí thư, Trưởng ban
LT DH12OT
Học tập và Nghiên cứu khoa học
4
Mai Thành Duy
UV BCH
LT DH13CC
5
Nhữ Sỹ Hùng
UV BCH
LT DH13CK
6
Đào Thị Hải Yến
UV BCH, thư ký ban
DH13CC
7
Nguyễn Phúc Bạo
UV BCH
BT DH13CC
Phong trào
8
Lê Quang Trọng
UV BCH
BT DH13CK
9
Lại Thị Hương
UV BCH, thư ký ban
BT DH13OT
10
Trần Dương Hoan
UV BCH
LT DH14CD
11
Mai Xuân Sanh
UV BCH
BT DH14OT
12
Hồ Đức Hạnh
UV BTV, HT HSV, Trưởng ban
DH12OT
13
Đào Thanh Hữu
UV BCH
BT DH13TD
Tuyên truyền
14
Bùi Minh Bảo
UV BTV, Trưởng ban
LT DH13TD
15
Lê Thị Minh Hiền
UV BCH, thư ký ban
LT DH13OT
16
Bùi Tấn Dương
UV BCH
LT DH14CK
 

Số lần xem trang: 12172
Nhập ngày: 11-12-2014
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp