Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên (SV) học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:
 
1.      1. Thời gian đăng ký học phần
 

STT
Đối tượng
Thời gian đăng ký
1
SV Khóa 2010 trở về trước
16/12/2014 – 18/12/2014
2
SV Khóa 2011
19/12/2014 – 21/12/2014
3
SV Khóa 2012
22/12/2014 – 24/12/2014
4
SV Khóa 2013
25/12/2014 – 28/12/2014
5
SV Khóa 2014
29/12/2014 – 31/12/2014
6
SV toàn trường
05/01/2014 – 07/01/2015

 
-          Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 8h00 – 24h00 mỗi ngày
-          Sinh viên đăng ký tại website: dkmh.hcmnlu.edu.vn
-         Phòng Đào tạo sẽ xử lý dữ liệu và công bố kết quả đăng ký học phần vào ngày 14/01/2015. Sau khi Phòng Đào tạo công bố Thời khóa biểu chính thức, đề nghị SV in  Thời khóa biểu theo dạng học kỳ cá nhân (có dữ liệu ngày in) để đối chiếu khi cần thiết.
 
2.      Thời gian đóng học phí: từ ngày  19/01/2015 đến ngày 15/03/2015.
Hình thức: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
         Hệ đào tạo                           Số tài khoản                                                  Tên Ngân hàng
            + Hệ chính quy                    31410000393114                                                        BIDV
                                                                                                        (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn
                       33 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức)
  
            +  Hệ VLVH                          102010000760472                                                 VietinBank
                                                                                                          (Công Thương Việt Nam CN Thủ Đức
               01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức)
 
Sinh viên tất cả các ngành đào tạo (kể cả SV các ngành sư phạm) phải đóng học phí 1,5 lần so với mức học phí bình thường trong trường hợp học lại các học phần bị điểm F (theo khoản 2-điều 9- QĐ số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23/07/2014)
- Sinh viên không phải đổi biên lai học phí (trừ trường hợp được trợ cấp tại địa phương.
 
 
3.      Các đơn vị phối hợp thực hiện
-          Các Khoa/Bộ môn, đội ngũ CVHT, TLGV, TLQLSV hỗ trợ tư vấn SV chọn học phần
-          Phòng Hành chính, Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản email sinh viên.
-          Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp thu học phí.
 
4.      Một số lưu ý
-         SV còn nợ học phí học kỳ cũ sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.
-         SV liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-        Số tín chỉ đăng ký tối thiểu là 8 tín chỉ (Trừ những sinh viên còn dưới 8 tín chỉ cần tích lũy theo khung chương trình đào tạo của ngành học ) và tối đa là 25 tín chỉ.
-         Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết/học trước SV phải đạt/đã học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
-        Sinh viên quên mật khẩu đăng ký môn học thực hiện theo hướng dẫn trên website: dkmh.hcmnlu.edu.vn để lấy lại.
-        Theo quy định, các học phần có số lượng SV đăng ký không đủ (lớp lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành có ít hơn 30 SV đăng ký, lớp thực hành có ít hơn 20 SV/nhóm) sẽ bị hủy, trừ các học phần đặc thù do Khoa/Bộ môn đề xuất, được Ban Giám hiệu phê duyệt.
 
Trân trọng thông báo.    

Số lần xem trang: 12413
Nhập ngày: 11-12-2014
Điều chỉnh lần cuối: