LỊCH THI VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HK2 - NĂM HỌC 2013-2014 (cập nhật ngày 7/5/2014)

Lưu ý:

- Quý thầy cô vui lòng nộp đề thi trước ngày 20/05/2014.

- Lịch thi có thể thay đổi, nếu thầy/cô có nhu cầu thay đổi cán bộ coi thi vui lòng báo lại cho GVK để được điều chỉnh.

Chi tiết trong File đính kèm.

Số lần xem trang: 2314