THÔNG BÁO
V/v Cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2010, 2011, 2012
Theo kế hoạch của nhà trường, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo việc cấp phiếu điểm (không thu lệ phí) cho các bạn sinh viên khóa 2010, 2011, 2012 như sau:
1.     Thời gian đăng ký: từ ngày 19/8/2013 đến ngày 23/8/2013.
2.     Thời gian nhận phiếu điểm: sau 01 tuần kể từ ngày đăng ký phiếu điểm tại Phòng Đào tạo.
3.     Cán bộ phụ trách: Bùi Hữu Chất (Email: buihuuchat@hcmuaf.edu.vn).
Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ cấp phiếu điểm theo đơn vị lớp, sinh viên đại diện cho Ban cán sự lớp mang theo thẻ sinh viên đến đăng ký và nhận phiếu điểm về cho tập thể lớp.
Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12387
Nhập ngày: 21-08-2013
Điều chỉnh lần cuối: