Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên khóa 2012 lịch học giáo dục quốc phòng năm 2013 <BẤM VÀO ĐÂY>

Và danh sách sinh viên các đợt học:

Đợt 1: Thời gian từ ngày 13/05/2013 đến hết ngày 07/06/2013<BẤM VÀO ĐÂY>

Đợt 2: Thời gian dự kiến ngày 16/07/2013<BẤM VÀO ĐÂY>

Số lần xem trang: 2309