TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 03 năm 2013
 
THÔNG BÁO
“Gặp mặt nữ CBCC và nữ sinh viên khoa”
 
Khoa cơ khí – công nghệ thông báo thông tin về ngày quốc tế phụ nữ 08/03 như sau:
- Nội dung: gặp gỡ giao lưu giữa BCN Khoa với các nữ CBCC và nữ sinh viên khoa cơ khí – công nghệ.
Thời gian gặp mặt: 09h30 ngày 06 tháng 03 năm 2013
Địa điểm: Văn phòng Khoa cơ khí – công nghệ
Ban cán sự và bí thư đoàn các lớp Thông báo rộng rãi xuống sinh viên khoa để BCN Khoa được gặp đầy đủ tất cả các Em nữ sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại khoa cơ khí – công nghệ.
Chi tiết liên hệ: Thầy Phong, (SĐT: 0938.095.340 hoặc email: ntphong@hcmuaf.edu.vn )
Trân trọng thông báo.
                                                                                                         Trợ Lý QLSV Khoa
                                                                                                    Ths. Nguyễn Thanh Phong
                                                                                                                          

Số lần xem trang: 2312