Thông Báo
(V/v: Hủy môn học ở học kỳ 2 năm học 2012-2013)
 
Theo thông báo của Phòng Đào Tạo sinh viên có nhu cầu hủy môn học vui lòng điền thông tin theo mẫu và nộp lại cho văn phòng Khoa.
Thời gian: Hạn chót ngày 8/3/2013.
Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết.

Số lần xem trang: 12431
Nhập ngày: 28-02-2013
Điều chỉnh lần cuối: 28-02-2013