TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 02 năm 2013
 
THÔNG BÁO
“Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2013”
 
Khoa cơ khí – công nghệ thông báo thông tin về kỳ thi Olympic cơ học năm 2013 như sau:
- Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc hàng năm do Hội Cơ học Việt nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hội sinh viên Việt nam tổ chức vào tháng 4/2013.
- Nội dung môn thi gồm :Cơ lý thuyết, Sức Bền Vật Liệu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ học.
- Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia hãy đăng kí để khoa lập đội tuyển ôn tập.
Thời gian đăng ký: hạn chót 10h ngày 03 tháng 03 năm 2013
Địa điểm đăng ký: P.11 Văn phòng Đoàn Khoa cơ khí – công nghệ
Chi tiết liên hệ: Thầy Phong, (SĐT: 0938.095.340 hoặc email: ntphong@hcmuaf.edu.vn )
Trân trọng thông báo.
                                                                                                         Trợ Lý QLSV Khoa
                                                                                                    Ths. Nguyễn Thanh Phong
                                                                                                                          

Số lần xem trang: 2314